Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Naše chovatelská stanice

Krásná Sázavská příroda a svatoprokopské stezky se svou neopakovatelnou a tajemnou atmosférou lákají k poutím i k výletům ...

Sv. Prokop má v kraji sázavském mnohá místa, kterými kráčel. Jsou posvěcená lidovou tradicí a opředená zajímavými pověstmi. Objevovat jejich kouzlo a zakoušet jejich půvab můžete i Vy.  

Jen necelé 2 km jihozápadně od Sázavského kláštera příjemnou cestou, která sleduje řeku Sázavu najdete kapličku sv. Prokopa nad studánkou jménem Vosovka. Její jméno je prý odvozeno od osiky, které se daří v blízkosti vody. Podle pradávných pověstí došlo právě zde k osudnému setkání poustevníka Prokopa a přemyslovského knížete Oldřicha, při kterém Prokop utišil žízeň knížete vodou ze studánky proměněnou ve víno a jejich přátelský vztah vyústil v založení Sázavského slovanského kláštera. Nad pramenem setkání byla časem vybudována dřevěná svatoprokopská kaplička, kterou v roce 1713 sázavští benediktini přebudovali do kamenné podoby. Nedaleko od studánky s pověstí léčivé vody pak  vybudovali v roce 1750 teplé i studené vanové lázně. Lázeňské zařízení již dávno odnesl čas, avšak tajemnou přítomnost sv. Prokopa, dobrou vodu ze studánky a půvab svatoprokopské kaple můžete ochutnávat dodnes. V roce 2010 Město Sázava památné poutní místo a jeho okolí opravilo a v dubnu téhož roku byla svatoprokopská kaple vysvěcena arcibiskupem pražským D. Dukou.   
 
K místu se váží také další lidové pověsti. Na odpadovou vodu  slouží nad studánkou  kamenný kalich z rudého pískovce. Na jeho dně je patrno pět důlků -  otisků čertových pařátů, které tam zanechal, když chtěl kalich rozbít. To se mu nepodařilo, ale  od té doby pokušitel slibuje těm, kteří vloží do všech důlků prsty své ruky a  požádají jej o pomoc, že jejich přání splní. Každý, kdo se o to pokusil a využil ďáblovy nabídky, však špatně dopadl. Podle jiné pověsti jsou ale na dně kalicha otisky světcových prstů, který nad ďáblem zvítězil a přes jeho nechuť se musel nechat sv. Prokopem zapřahnout do pluhu a chtě nechtě s spolu s ním orat hlubkou a dlouhou brázdu....

Studánka a sloupková kaplička sv. Prokopa v Čertově brázdě

Jen pár minut pěší chůze severně od Kláštera po silnici směrem k Uhlířským Janovicím a ke Kolínu potkáte po levé straně silnice hned za rodnou chalupou Jiřího Voskovce elegantní kapličku - sloupek sv. Prokopa. Pochází z doby kolem roku 1890  podle návrhu sázavského malíře Soběslava Pinkase (děda Jiřího Voskovce). V jejím výklenku bývala kopie zázračného-milostného obrazu z kostela sv. Prokopa. Dnes je zde kopie ikony sv. Prokopa  ruské školy 18. století, jehož originál se také nachází ve svatoprokopském chrámu. Kolem kapličky vede severním směrem do strmého kopce hlukoká roklina zvaná Čertova brázda. V dřívějších dobách se nepřerušeně táhla až k prastaré mohyle do Chotouně, kde se podle záznamů kronikářů a legendistů sv. Prokop narodil. Touto tajemnou cestou, praví legenda, sv. Prokop podmaněného ďábla zapřaženého do pluhu poháněl křížem a ten musel takto věrnému a silnému služebníku Božímu sloužit. V lese ,několik desítek metrů nad kapličkou, je studánka v Čertově brázdě. Zastavovala se u ní především kolínská procesí, když putovala na svatoprokopské poutě a nabírala z ní zázračnou vodu. O potůčku, který ze studánky vytéká, se říká, že až jednou voda v něm vyschne, bude už navždy konec zloby v lidských srdcích. Dnes lemuje dolní úsek Čertovy či spíše Prokopovy brázdy jednoduchá a prostá křížová cesta, kterou vybudovali před několika lety členové řádu sv. Bazila Velkého. 

         

 

 

 
 
TOPlist